/Files/images/202301/Знімок екрана 2023-03-12 152223.png

/Files/images/2022/Знімок екрана 2022-12-07 223157.png

Організація методичної роботи педагогічних працівників у 2022-2023 н.р.

У 2022-2023 н.р. педагогічний колектив продовжуватиме роботу над загальношкільною науково-методичною проблемою «Впровадження компетентнісно зорієнтованих технологій розвитку конкурентноспроможної особистості в контексті Нової української школи».

Завдання:

-оновлювати професійне мислення і відповідні цілеспрямовані дії: постійний аналіз власної педагогічної діяльності; відстеження результативності своєї роботи через систему моніторингу та само моніторингу;

-здійснювати діяльність щодо підвищення самоосвіти, підвищення якості освіти шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій, елементів інноваційних технологій навчання;

-продовжити роботу щодо створення індивідуальної освітньої траєкторії як персонального шляху реалізації особистісного потенціалу учня, що формується з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду – один із найважливіших аспектів реформування системи освіти в Україні;

-урахування виняткової ролі державної мови в суспільному й особистісному розвитку кожного громадянина й потреби належною мірою оволодіти нею;

-інформаційне забезпечення педагогічних працівників з питань педагогіки, психології, фахових дисциплін;

-вивчення та застосування нових навчальних планів, програм, підручників, посібників;

-удосконалення форм роботи по запровадженню нетрадиційних форм і методів організації навчання, інноваційних технологій та передового педагогічного досвіду;

-активізація роботи учителів з метою розвитку природних здібностей школярів, творчої співпраці вчителя й учня та залучення до роботи в Малій академії наук;

-введення в освітній процес комп’ютерно-орієнтованих технологій, інструментів дистанційного навчання;

-вироблення навичок співпраці всіх учасників освітнього процесу.

З метою удосконалення особистісно орієнтованого спрямування усіх аспектів освітнього процесу, підвищення рівня педагогічної майстерності визначити, як основні, наступні форми методичної роботи:

Колективні форми роботи:

· педагогічна рада;

· методична рада;

· методична оперативна нарада;

· професійні спільноти вчителів;

· творчі групи (лабораторії) по впровадженню інноваційних технологій;

· педагогічні читання;

· психолого - педагогічні семінари;

· педагогічні виставки;

Індивідуальні форми роботи:

· методичні консультації;

· співбесіди;

· наставництво;

· робота над методичною темою;

· атестація;

· курси підвищення кваліфікації;

· творчі звіти;

· самоосвіта педагогів;

· участь у професійних конкурсах;

· аналіз уроків, виховних та позакласних заходів.

Циклограма методичної роботи на 2022-2023 н.р.

вере-сень жов-тень листо-пад гру-день січень лютий бере- зень кві-тень тра- вень
Методично –оперативні наради 29.08 1 тижд 05.09 1 тижд 03.10 1 тижд 07.11 1тижд 05.12 1тижд 02.01 1тижд 06.02 1тижд 06.03 1тижд 03.04 1тижд 02.05
Методична рада 02.09 09.11 04.01 10.03 25.05
Методичний вісник 1тижд 1тижд 1тижд 1тижд І тижд 1тижд 1тижд 1тижд 1тижд
Професійна спільнота вчителів суспільно-гуманітарного циклу 05.09 08.11 23.01 13.03 10.05
Професійна спільнота вчителів природничо – математичного циклу 05.09 10.11 25.01 15.03 10.05
Професійна спільнота вчителів початкових класів і вихователів 05.09 11.11 27.01 17.03 10.05
Професійна спільнота класних керівників 05.09 16.11 20.01 05.04 19.05
Школа молодого вчителя 06.09 18.11 18.01 14.03 17.05
Психолого – педагогічний семінар 25.10 05.01 27.03
Педагогічні читання 27.10 06.01 28.03

Графік проведення відкритих уроків, занять, виховних та позакласних заходів

ПІП вчителя жовтень листопад Грудень січень лютий березень квітень травень
1 Величко І.М. М І С Я Ч Н И К П Е Д А Г О Г І Ч Н О Ї М А Й С Т Е Р Н О С Т І 06.02 ВУ 5 кл ЗБД
2 Величко Ю.Г. 06.02 ВУ 7 кл істор
3 Хоруженко ЛМ ЗПС 08.11. ВУ 7 кл хімія
4 Ляхович Н.В. ЗПС 21.01 ВЗ 11 кл
5 Галян Л.М. 10.02 ВУ 6 кл, труд
6 Чернуцька Т.Г. ЗПС 08.11 ВУ 10 кл укр.
7 Таран Г.Д. ЗПС 13.03 ВУ7 кл,укр..л
8 Буц Н.М. ЗПС 23.01 ВУ 10 кл зар.л
9 Понежа Г.І. 10.02 ВУ 9 кл, алгебр
10 Савісько Л.І. ЗПС 07.11 ВУ 7 кл інфор
11 Вернигора Г.І. ЗПС 16.11 ВЗ 6 кл ЗПС 15.03 ВУ5 кл прир
12 Кравченко В.О. 01.02 ВУ 5 кл, ф-ра
13 Сарана Л.М. ЗПС 10.11 ВУ 3 кл, ЯДС
14 Кишка Л.М. 15.02 ВУ 4 кл, матем
15 Цвіткова Т.В. 15.02 ВУ 1кл, матем
16 Волошин Н.С.. ШМП 18.01 2 кл. ЯДС
17 Лисенко Н.А. 17.02 ВЗ 1,3 кл
18 Скалько І.І. 17.02 ВЗ, 2,4 кл
19 Шепель Н.О. 20.02 ЗД ст. гр.
20 Єремія В.М. ЗПС 17.03 ЗД серед гр
21 Портянко В.Г. ЗПС 27.01 ЗД, мол. гр.
22 Качур Л.М. 20.02 ЗД мол. гр.
23 МасловськаО.Л 22.02 ЗД ст. гр.
24 Черевань Т.М. 22.02 ВЗ,серед гр
25 Науменко Т.В. 13.02 ВУ 7кл, образ
26 Зінченко Н.В. 06.01 пед. читання
27 Згура О.О. 05.01 психол сем

ЗПС - засідання професійної спільноти РС – районний семінар ВУ - відкритий урок ВЗ- виховний захід ШМП– школа молодого педагога ЗД-заняття в ЗДО ПЗ – позакласний зах

Кiлькiсть переглядiв: 3472

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.